Hjelp ditt barn med lesing og skriving // आपके बच्च ेकी साक्षरता ा म Ћ सहायता करन ेके िलए सझाव

Hindi

Hefter som gir tips til aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna sine. De handler om det å lese, skrive, snakke og lytte.