Platon og Aristoteles // เพลโตและอริสโตเติล

Her er tekster med oppgaver om Platon og Aristoteles som består av fortelling og diskusjon om deres ideer. I tillegg finner du SAM-skjema, lydfiler, Quizlet-ordliste og nyttige lenker. Materiralet passer for mellomtrinnet

Ressurser

Lydfil- Aristoteles på thai

Lesetekst og oppgaver om Platon på thaiLast ned

Lydfil– Platon på thai

Quizlet_ordliste-norsk-thai