Økosystem // Екосистема

Denne teksten om økosystem finnes på flere språk. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser


Екосистема — це взаємодія між живими організмами та середовищем, у якому ці організми живуть. На землі існує багато різних екосистем. Розміри екосистем варіюються. Деякі екосистеми невеликі, наприклад, водойма. Болота, пустелі, озера, океани та ліси — це приклади великих екосистем.

Абіотичні фактори

Все неживе в екосистемі називається абіотичними факторами. Прикладами абіотичних факторів є погода та клімат, ґрунт, сонячне світло, вміст солі та інші хімічні речовини в навколишньому середовищі.

Біотичні фактори

Все живе в природі називається біотичними факторами. Прикладами біотичних факторів є тварини, рослини, комахи та мікроорганізми. Вони залежать як від біотичних, так і від абіотичних факторів екосистеми.

Організми є взаємозалежними

Для виживання та розмноження в екосистемі живі організми залежать як від абіотичних факторів, так і один від одного. Рослинам необхідно, щоб гриби та бактерії розщепили мертві органічні речовини та перетворили їх на ґрунт. Для росту рослинам потрібні поживні речовини з ґрунту. Одним тваринам для виживання необхідно споживати рослини. Іншим — харчуватися іншими тваринами. А гриби та бактерії живляться мертвими рослинами та тваринами.   

Продуценти

Деякі організми можуть виробляти органічні речовини з неорганічних. Такі організми називаються продуцентами. Продуценти створюють поживні речовини за допомогою фотосинтезу. Рослини та зелені водорості є продуцентами в екосистемі. Продуценти можуть самостійно виробити всю необхідну їжу.

Kløvereng
Зелені рослини є продуцентами

Консументи

Тварини не можуть самостійно готувати собі їжу. Їм необхідно споживати рослини або інші тварини. Å konsumere норвезькою означає споживати. Тому такі тварини називаються консументи (споживачі).

En snegle spiser et blad

Равлики є консументами

Розкладачі

Розкладачі – це організми, які живуть завдяки поїданню мертвих тварин і рослин. Прикладами розкладачів є бактерії та гриби. Розкладачі важливі для екосистеми, оскільки вони розщеплюють мертвих тварин і рослини. У цьому процесі поживні речовини вивільняються з мертвих організмів. Ці поживні речовини збагачують ґрунт для росту нових рослин.

Bilde av en sopp i skogen
Гриби є розкладачами

Alle bilder er hentet fra AdobeStock