nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

samer bildeTema: Samefolkets dag

Beskrivelse: Dette tospråklige opplegget passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekst, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider.

ፍረሓሳብ፡መዓልቲ ህዝቢ ሳሚ
መግለጺ፡ እዚ መረድኢ እዚ ንካብ 4 - 7  ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይጠቅም። ኣብዚ ሓደ መረድኢ ጽሑፍ፣ ዕማም፣ ፊልም፣ ዲጂታላዊ ዕማማትን ጠቐምቲ ወብ ሳይታትን ይርከብ።

Les mer

bk affischerTrenger du materiell i forbindelse med FN- dagen? Den svenske Barnombudsmannen har publisert brosjyrer og hefter om FNs barnekonvensjon på arabisk, dari, somali, tigrinja og engelsk og svensk.

ምስ መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኣሳሰር ናውቲ የድልየካ ዶ ይኸውን? ተሓላቕ ፍትሒ ህጻናት ሽወደን፡ ንውዕል መሰላት ቆልዑት ሕቡራት ሃገራት ዘማእከለ ብሮሹር ንቋንቋ ትግርኛ ሓዊስካ ብተፈላለዩ ቋንቋታት ኣሕቲሙ ኣዳልዩ ኣሎ።
እዚ ብሮሹር እዚ፡ ንውዕል መሰላት ቆልዑት ብቅልል ዝበለ መገዲ ንህጻናትን መናእሰያትን ዝገልጽ ሕታም እዩ።
እዚ ሕታም እዚ ክጥለብ ወይ ከም ፒዲኤፍ() ክራገፍ ይከኣል። ሙሉእ ትሕዝቶ ክትርኢ ኣብዚ ጠውቕ

FN flaggTema: FN (Forente Nasjoner)-Tospråklig opplegg

Læringsmål: Elevene skal lære om FN, dens historie, mål og aktiviteter.

Beskrivelse: Opplegget passer best for 5. - 10. trinn

ፍረሓሳብ: ውድብ ሕቡራት ሃገራት - ድርብልሳናዊ መምሃሪ
ሸቶ: ተምሃሮ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ታሪኽን ንጥፈታትን እቲ ውድብን ሸቱኡን ይምሃሩ።
መግለጺ: ካብ 5ይ ክፍሊ -10ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Les mer

Foreldremøte 640x480Velkommen til foreldremøter på flere språk:- Tema Morsmål har fokus på å lage ressurser som personalet i barnehage og skole kan bruke til å skape et inkluderende barnehage og skole- miljø. Derfor følger vi nå opp NAFOs artikler med å publisere tospråklige invitasjoner til foreldremøter i barnehage og skole.  Vi håper at ansatte i barnehage og skole bruker disse ressursene.

ኣብ እዋን ቀውዒ፡ ኣብ መብዛሕትኡ ቤት ትምህርትን መውዓሊ ህጻናትን፡  ኣኼባ ወለዲ ይካየድ እዩ። ኣኼባ ወለዲ፡ ወለድን ቤት ትምህርትን ዘለዎም ምድግጋፍ ዘዕዝዙሉ ኣጋጣሚ ስለዝፈጥር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

Les mer

Lumbrikus artikkelbildeLumbrikus er en ny digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. På samtlige språksider finner du nå en ny ressursknapp med lenke den nye læringsressusren lumbrikus.no. Ressursen er tilgjengelig på språkene norsk, arabisk, somali og tigrinja.

ሉምብሪኩስ፡ ኣብ ኣስተምህሮ ኖርወጂኛን ስነ-ፍልጠትን ክጠቅም ዝኽእል፡ ብዙሕ ቋንቋዊ ናይ ኣስተምህሮ ጸጋ እዩ። ኣብዚ ዘለኻዮ መርበብ ሓበሬታ እዚ፡ ብላዕሊ፡ ናብ ገጽ lumbrikus.no ዝመርሓካ ሊንክ ተዳልዩልካ ኣሎ። እዚ መምሃሪ ጸጋ እዚ ብቋንቋ ኖርወጂኛ፣ ዓረብ፣ ሶማልን ትግርኛን ይርከብ።

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no