Informasjon om spesialundervisning // خدمات الصحة النفسیة )PPT )والمساعدات التربوية الخاصة

Informasjonsarket “Spesialundervisning på fem minutter” gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.