Informasjon om spesialundervisning // سرویس مشاوره آموزشی و روانشناسی و آموزشهای تدریسی ویژه در طول پنج دقیقه – برای شما والدین

Informasjonsarket “Spesialundervisning på fem minutter” gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.