Informasjon om spesialundervisning // Le service PP et l’enseignement spécialisé

Informasjonsarket « Spesialundervisning på fem minutter » gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.