nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

brzydkie20kaczatkoTema: Den stygge andungen.
Kompetansemål: Eleven skal kunne lytte og snakke om personer og handlinger i eventyr, lære de viktigste kjennetegnene for eventyr og bruke adjektiver.
Beskrivelse: Dette opplegget passer til1.- 5. trinn.

ኣርእስቲ: እቲ ክፉእ ጫቚት ደርሆማይ
ሸቶ: ጽንጽዋይ ምስማዕን፣ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ዛንታ ጽንጽዋይ ዝርከብ ገጸ ባህርያትን ኩነታትን ምምይያጥን፣ ንኣገደስቲ መለለይታት ናይ ሓደ ጽንጽዋይ ምምሃርን።
መግለጺ: እዚ ድርብልሳናዊ መምሃሪ እዚ ንኻብ  ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ይምጥን።

Les mer

bukkenebruse20bilde1Tema: De tre bukkene Bruse

Kompetansemål: Eleven skal kunne lytte og samtale om personer og handlinger i eventyr og lære de viktigste kjennetegnene for eventyr

Beskrivelse: Det er et tospråklig opplegg som passer til elevene fra 1.- 5. trinn. Opplegget inneholder  norsk - tigrinja ordliste, lydfiler, tekster, oppgaver og nyttige lenker

ፍረ-ሓሳብ፡ እቶም ሰለስተ ኣጣል
ሸቶ፡ ተምሃሮ ጽንጽዋይ ምስ ሰምዑ፣ብዛዕባ ኣብቲ ጽንጽዋይ ዝርከቡ ተዋሳእትን፣ ትሕዝቶ እቲ ጽንጽዋይን ክዛረቡ ይኽእሉን፣ ብዛዕባ መለለዪ ናይ ጽንጽዋይ ኣፍልጦ ይህልዎም።
መግለጺ፡ እዚ መምሃሪ እዚ፣ ንካብ 1ይ 5ይ ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ዚሕግዝ ድርብልሳናዊ መረድኢ ዚሓዘ እዩ። እዚ መምሃሪ፡ሊስታ ቃላት፣ ድምጺ፣ ዝንበብ ጽሑፍ፣ ዕማምን ጠቐምቲ መወከሲታት ኢንተርኔትን ዚሓዘ እዩ።

 

 

Les mer

"Det er bedre å snakke sant" er en tigrigna fortelling.

ሓቂ ምዝራብ ይሓይሽ ሓደ ካብቲ "ያታዊ ምኽርታት ጽቡቕ ስነ ምግባር" ዚብል መጽሓፍ ዝተወሰደ ዛንታ እዩ። ኣዳላዊ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ወለዶ ፐብሊኬሽን ኢንተርፕላይዝ እዩ።

ነቲ ዛንታ ክትሰምዕኣብዚጠውቕ

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no