Valg og politiske partier

Denne teksten om Valg og Politiske partier finnes på flere språk. Teksten er hentet fra Zmekk.no og oversatt til flere språk av morsmål.no etter avtale med Bergen kommune. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser.

Undervisningsfilm fra Zmekk.no

Valg og politiske partier

Nora har nettopp blitt 18 år og kan stemme ved valget. Hun er usikker på hvilket parti som passer best for henne.

Det finnes mange forskjellige politiske partier. For å finne ut hvilket hun skal stemme på, leser Nora partiprogrammene. Partiprogrammer er oversikter som partiene lager for å vise hva de mener og hva de vil jobbe for å få til. I tillegg følger Nora med i avisene og på TV før valget. Der møtes lederne av de ulike partiene i debatter hvor de diskuterer viktige politiske saker. Hvert parti prøver å overbevise publikum om at de bør stemme på dem.

Det er valg hvert andre år i Norge, og det finnes to forskjellige typer valg. Annenhver gang er det stortingsvalg og annenhver gang lokalvalg. Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved Stortingsvalget, og ved lokalvalget kan alle over 18 år som har bodd i Norge i minst 3 år stemme.

I Stortingsvalget stemmer man på hvilket parti som skal få flest representanter på Stortinget. De partiene som får flest stemmer danner en regjering og blir enige om en statsminister. Stortinget og regjeringen bestemmer i viktige saker som handler om hele landet.

En av de viktigste sakene for Nora er at det skal bygges flere sykkelveier i lokalmiljøet hennes. Slike lokale saker arbeider ikke Stortinget og Regjeringen med. Derfor har Norge et lokaldemokrati. De lokale politikerne har nær kontakt med innbyggerne og kan lytte og tilpasse politikken til det folk trenger.

Illustasjon av en jente på sykkel foran lokalpotitikere
Lokaldemokrati

I lokalvalget velger man fylkesting og kommunestyrer. Fylkestingene styrer fylkene og hjelper alle kommunene med å samarbeide. Fylket har også ansvar for blant annet videregående skoler, museer og tannhelsetjenesten for alle som bor i fylket.

Kommunestyrene bestemmer i kommunene. De partiene som får flest stemmer får plasser i kommunestyret. Hvert kommunestyre ledes av en ordfører. Kommunen har ansvar for blant annet skoler, sykehjem, sosialhjelp, barnehager og veier. Det er kommunestyret som bestemmer om det skal bygges flere sykkelveier, slik Nora ønsker seg.
Nora finner det partiet som er mest opptatt av sykkelveier og stemmer på dem ved lokalvalget. Hvis de får nok stemmer kan de bygge nye sykkelveier i kommunen.

Bilde viser en ordfører med kommunestyret
Ordfører i kommunestyre

Ordliste

Partiprogram 
Oversikt over hva et politisk parti mener og vil jobbe for.
Stortingsvalg 
Valg av hvilke politiske partier som skal få plass på stortinget og danne regjering.
Lokalvalg 
Valg av fylkesting og kommunestyre.
Fylke 
Et geografisk område. Fylkene er delt opp i kommuner.
Kommune 
Et geografisk område. Norge har mange hundre kommuner.

Les mer på Zmekk.no