Valg og politiske partier // Избори и политически партии

Denne teksten om Valg og Politiske partier finnes på flere språk. Teksten er hentet fra Zmekk.no og oversatt til flere språk av morsmål.no etter avtale med Bergen kommune. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser.

Нора току-що е навършила 18 години и вече има право да гласува на избори. Тя обаче не е сигурна за коя партия да даде своя глас.

Политическите партии са много. Преди да избере за коя партия да гласува, Нора прочита партийните им програми. Партийните програми са отражение на онова, в което партиите вярват и което искат да постигнат в работата си. Освен това преди изборите Нора следи публикациите във вестниците и телевизионните предавания. Това са местата, на които партийните лидери влизат в дебати и дискутират важни политически въпроси. Всяка партия се опитва да докаже на публиката, че тя е верният политически избор и да се гласува за нея.

В Норвегия се провеждат избори през две години. Изборите са два вида. Веднъж са избори за парламент, веднъж са избори за местна власт. Всички норвежки граждани над 18 години могат да гласуват в изборите за парламент, а в изборите за местна власт могат да гласуват лица над 18 години, които са живели в Норвегия най-малко 3 години.

В парламентарните избори всеки избира коя партия да получи най-много представители в Народното събрание. Партиите, които получат най-много гласове, сформират правителство и избират министър-председател. Парламентът и правителството вземат решения по важни въпроси, които касаят цялата страна.

Един от важните въпроси за Нора е да се изградят повече велоалеи в нейното населено място. Подобни въпроси не се решават от парламента и правителството. Ето защо в Норвегия има местна власт. Местните политици поддържат близък контакт с местното население и се вслушват в неговото мнение, за да съобразят политиката си с това, от което хората се нуждаят.

Illustasjon av en jente på sykkel foran lokalpotitikere
Местно управление/ Местна управа

На изборите за местна власт се избират областна управа и общинска управа. Областният съвет управлява областта и помага за сътрудничеството между всички общини в нея. Областната управа също така отговаря за гимназиалните училища, музеите и денталната грижа за всички, които живеят в областта.

Общинските съвети отговарят за общините. Партиите, които получат най-много гласове в местните избори, получават и места в Общинския съвет. Начело на всеки общински съвет стои кмет. Между нещата, за които една община е отговорна, са училищата, домовете за възрастни хора, социалните грижи, детските градини и пътищата. Общинският съвет решава дали да се изградят повече велоалеи, каквото е желанието на Нора.

На изборите за местна власт Нора открива партията, която е най-ангажирана с изграждането на велоалеи, и гласува за нея. Ако тази партия получи достатъчно гласове, ще могат да бъдат изградени нови велоалеи в общината.

Bilde viser en ordfører med kommunestyret
Кмет и Общински съвет

Списък с непознати думи и термини

Партийна програма
Обобщение на онова, в което една партия вярва и за което иска да работи.
Парламентарни избори/ Избори за парламент
Избори, при които се решава кои партии да влязат в парламента и да сформират правителство.
Местни избори/ Избори за местна власт
Избори за областни и общински съвети.
Област
Географски район. Областите са разделени на общини.
Община
Географски район. В Норвегия има няколкостотин общини.

Les mer på Zmekk.no