Tilgjengelig på

Foreldresamarbeid

Gratis flerspråklige ressurser og informasjonsmateriell til bruk i foreldresamarbeidet.

Informasjon om ekskursjoner og leirskole // ኣብ ጊዜ ትምህርቲ ድግበሩ ናይ ሓደ መዓልትን ወጺኻ ትሓድረሉን ዑደታት

Tigrinja

Illustrasjon: RedantMange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer. Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.  

Forberedelsesark til utviklingssamtale på flere språk

Tigrinja

Skjermbilde fra Senter for flerspråklige barn og ungeForeldre, elever og lærer møtes til utviklingssamtaler høst og vår. Tema Morsmåls samarbeidspartner FBU i Sandnes har oversatt et forberedelsesark til utviklingssamtaler på flere språk. På den måten kan  minoritetsspråklige foreldre og elever forberede seg på samtalen på eget morsmål når det er nødvendig. FBU har tatt utgangspunkt i et ark som er i bruk på Porsholen skole. Lærere ved FBU har oversatt til flere språk som er aktuelle ved skolene i Sandnes.