nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

samer bildeTema: Samefolkets dag

Beskrivelse: Dette tospråklige opplegget passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekst, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider.

ፍረሓሳብ፡መዓልቲ ህዝቢ ሳሚ
መግለጺ፡ እዚ መረድኢ እዚ ንካብ 4 - 7  ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይጠቅም። ኣብዚ ሓደ መረድኢ ጽሑፍ፣ ዕማም፣ ፊልም፣ ዲጂታላዊ ዕማማትን ጠቐምቲ ወብ ሳይታትን ይርከብ።

Les mer

FN flaggTema: FN (Forente Nasjoner)-Tospråklig opplegg

Læringsmål: Elevene skal lære om FN, dens historie, mål og aktiviteter.

Beskrivelse: Opplegget passer best for 5. - 10. trinn

ፍረሓሳብ: ውድብ ሕቡራት ሃገራት - ድርብልሳናዊ መምሃሪ
ሸቶ: ተምሃሮ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ታሪኽን ንጥፈታትን እቲ ውድብን ሸቱኡን ይምሃሩ።
መግለጺ: ካብ 5ይ ክፍሊ -10ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Les mer

europeernes oppdagelses reiserTema: Europeernes store oppdagelsesreiser

Mål for opplæringen: kunne framstille oppdagelsesreiser europeere gjorde på 1400-1500-tallet.

Trinn: Mellom trinnet.

ኣርእስቲ: ዓበይቲ ናይ ድህሰሳ ጉዕዞታት ኣውሮፓውያን
ሸቶ: ተምሃሮ ብዛዕባ እቲ ኣብ መበል 14ን 15ን ክፍለዘመን ዝተገብረ ዓበይቲ ናይ ድህሰሳ ጉዕዞታት ኣውሮፓውያን ኣፍልጦ ይህልዎም።
ደረጃ: ካብ 5ይ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ

Les mer

olav1Tema: Olav den hellige
Mål: Eleven kan fortelle om Olav den hellige
Trinn: Mellomtrinnet

ኣርእስቲ: ቅዱስ ኡላቭ
ሸቶ: ተምሃሮ ብዛዕባ ቅዱስ ኡላቭ ክገልጹ ይኽእሉ።
ደረጃ: ካብ 5ይ ክሳብ 7ይ ክፍሊ

Les mer

hellas  Tema: Det gamle Hellas

  Læringsmål: Eleven skal kunne vite om det gamle Hellas.

  Trinn: 5. - 7. trinn.

  ኣርእስቲ: ጥንታዊት ግሪኽ
  ሸቶ: ተምሃሮ ብዛዕባ ጥንታዊት ግሪኽ ይፈልጡ።
  ክፍሊ: ካብ ሓምሻይ ክፍሊ ክሳብ ሻብዓይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ።

Les mer

Demokrati Tema: Demokrati og diktatur

Læringsmål: Forklare skilnader mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati.

Innhold: Undervisningsopplegget passer for mellomtrinnet.

ኣርእስቲ: ዲሞክራሲን ምልካዊ ስርዓትን
ሸቶ: ተምሃሮ፡ ነቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊን ምልካውን ስርዓትን ዘሎ ኣፈላላይ ይፈልጡ።
መግለጺ: እዚ መምሃሪ እዚ ነቶም ካብ 5ይ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ይኸውን።

Les mer

17. mai  bild tig

Tema: 17. mai

Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvorfor vi feirer 17. mai.

Trinn: Barnetrinn og mellomtrinn

ፍረ-ሓሳብግንቦት17

ሸቶ: ተምሃሮ ግንቦት 17 ስለምንታይ ኣብ ኖርወይ ከምዝብዓል ክነግሩ ይኽእሉ።

ክፍሊ: ንኻብ ቀዳማይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Les mer

tiananmen-red flagTema:1. mai  
Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvordan og hvorfor vi feirer 1. mai.  
Beskrivelse: Opplegget passer best for 5. trinn og oppover. Opplegget er basert på tekst, bilder, filmer og spørsmål. Opplegget er tospråklig. 

ፍረ-ሓሳብ: ግንቦት ሓደ
ሸቶ: ተምሃሮ ንምንታይን ብኸመይን ንግንቦት ሓደ ከም ነብዕል ይፈልጡ።
መግለጺ: እዚ መረድኢ ጽሑፍ እዚ ካብ ሓምሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ። እዚ መረድኢ እዚ ኣብ ሓደ ጽሑፍ፣ ስእልታት፣ ፊልምታትን ሕቶታትን ዚሓዘ እዩ። እዚ መረድኢ እዚ ድርብልሳናዊ እዩ።

Les mer

illustrastrasjon av lege, politi og en håndtverkerIllustrasjon: bildstöd.seTema: Yrker (Tospråklig opplegg)
Mål: Utvide ordforrådet; kunne bruke ordbok (Lexin)
Trinn: Barnetrinn, mellomtrinn

 

ፍረ-ሓሳብ: ዕዮታት (ድርብልሳናዊ መረድኢ)

ሸቶ: ማህደረ ቃላት ምስፋሕን ንመዝገበ ቃላት/ሌክሲን (Lexin) ምጥቃም ምኽኣልን
ክፍሊ: ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ

 

Les mer

EU1Tema:EU (Den Europeiske Union)
Kompetansemål:Eleven skalkunne om EU og Norges forhold til EU og EØS.
Beskrivelse:opplegget er beregnet for ungdomstrinnetog består av en tekst med oppgaver, noe lenker og filmer.

ፍረሓሳብ:ሕብረትኣውሮፓውያን(EU)

ሸቶ:ተምሃሮ ብዛዕባ ሕብረት ኣውሮፓውያንን(EU) ብዛዕባ ዝምድና ኖርወይ ምስ ሕብረት ኣውሮፓውያንን ምስ ቁጠባዊ ከባቢ
ምትሕግጋዝ ኣውሮፓውያንን(EEAይፈልጡ።

መግለጺ: እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም።
እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ 
እዩ።

Les mer

samfunTema: Forklaring av noen Samfunnsfag begreper.

Mål: Elevene skal ha bedre forståelse av begreper i samfunnsfag.

Beskrivelse: Opplegget består av en tekst som forklarer noen samfunnsfag begreper, samt med bilder. Opplegget passer særlig elevene som går i 10 trinn.

ፍረ ሓሳብ፡ መግለጺ ቃላት ስነ ሕብረተሰብ

ሸቶ፡ ተምሃሮ ብዛዕባ እቶም ኣብ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ዚርከቡ ገለ ቃላት ዝያዳ ርድኢት ይህልዎም።

መግለጺ፡እዚመረድኢእዚ፡ተምሃሮብዛዕባእቶምኣብትምህርቲሕብረተሰብዚርከቡገለቃላትርድኢቶምዘስፍሕመግለጺንስእልታትንዚሓዘእዩ።እቶምኣብ10ክፍሊዝምሃሩተምሃሮድማዝያዳክጥቐሙሉይኽእሉእዮም


http://morsmal.no/mmp_upgrade/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/readmore.png); background-color: rgb(204, 204, 204); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">

 til_lÃreren-_samf-_begreper- norsk.docx

samfunnsfag begreper-tigrinja.docx

Bildet ble hentet fra: Molde vgs.

FN Logo1Tema:FN

Mål:Eleven skal kunne hva FN er og hvilke oppgaver FN har.

Beskrivelse:Opplegget består av en PP presentasjon, nettsider om FN og filmer.

ፍረሓሳብ፡ውድብ ሕቡራት ሃገራት(UN)

ሸቶ፡ተምሃሮ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ከምዝኾነን እንታይ ዓይነት ዕማማት ከምዘለዎን ይፈልጡ።

መግለጺ፡ እዚ መረድኢ እዚ ሓደ ፓወር ፖይንት መረድኢ፣ ገጻት ኢንተርኔትን ፊልምታትን ዚሓዘ እዩ።

 

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no