Hjelp ditt barn med matematikk

To hefter som gir tips til aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna sine for å hjelpe dem forstå tall, mengder og form. Dette er grunnleggende for utvikling av ferdigheter i matematikk. Det ene heftet er beregnet på barn fra førskolealder til 2. trinn på skolen, det andre heftet for barn fra 3. – 6. trinn.

 Fra førskolealder til 2. trinn på skolen:

    ARABISK    KAREN    RUSSISK
    BURMESISK    KHMER                SAMOANSK
    CHIN    KINESISK ENKEL    SERBISK 
    DARI    KINESISK TRAD    SINHALESISK
    DINKA    KOREANSK    SOMALI
    ENGELSK    MAKEDONSK    TIGRINJA
    GUJARATI    NORSK    TYRKISK
    HINDI    PERSISK    VIETNAMESISK

Fra 3. trinn til 6. trinn på skolen:

    ARABISK    KAREN    RUSSISK
    BURMESISK    KHMER             SAMOANSK
    CHIN    KINESISK ENKEL      SERBISK   
    DARI    KINESISK TRAD    SINHALESISK
    DINKA    KOREANSK    SOMALI
    ENGELSK    MAKEDONSK    TIGRINJA
    GUJARATI    NORSK    TYRKISK
    HINDI    PERSISK    VIETNAMESISK

Heftene er laget av Department of Education and Early Childhood Development i Victoria, Australia. NAFO har oversatt de engelske heftene til norsk og tilpasset til norske forhold. Når foreldre leser heftene på sine ulike morsmål, kan de også tilpasse idéene og aktivitetene til norske forhold.